20 februari 2023
Nieuws

Nieuwe website

Het CIZ heeft sinds deze week een nieuwe website. De nieuwe website geeft de bezoeker op een gestructureerde manier informatie over de verschillende aanvragen die te doen zijn bij het CIZ.

kantoortuin met twee collega's met laptop op de voorgrond

Op verschillende momenten is de nieuwe website getest door burgers, zorgprofessionals en medewerkers van het CIZ. Met behulp van de verbeterde Wlz-check en de nieuwe Niet-vrijwillige opnamecheck (Wet zorg en dwang) kan een naaste of zorgprofessional ontdekken of een aanvraag doen zinvol is. Deze interactieve tool helpt hen ook met het aanleveren van de juiste documenten.

Een toegankelijke website

Het CIZ vindt het belangrijk dat de website toegankelijk is voor iedereen. De teksten zijn zoveel mogelijk op een B1-taalniveau geschreven. Ook is de website te gebruiken door mensen met een beperking en bevat de website een voorleestool. De website heeft nu ook een pagina met algemene informatie in het Engels.

Informatie voor zorgprofessionals

Voor zorgprofessionals is er specifieke informatie opgenomen. Uiteraard is de algemene informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet zorg en dwang (Wzd) en Dubbele Kinderbijslag ook geschikt voor de zorgprofessional.

Komt u er nog niet helemaal uit? Op de pagina Hulp & Contact vindt u veelgestelde vragen en onze contactopties.