Is de geldigheidsduur van de rechterlijke machtiging (RM) van uw cliënt bijna verstreken? En verzet hij zich niet meer tegen voortzetting van de opname? Dan kunt u een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) aanvragen bij het CIZ. U moet de aanvraag ongeveer 3 maanden voordat de RM vervalt bij ons indienen.

Deze termijn is nodig om ervoor te zorgen dat de opname zonder problemen voortgezet kan worden. Als u een aanvraag doet voor een besluit tot opname en verblijf komen wij (digitaal) op huisbezoek. Het is mogelijk dat wij dan vaststellen dat de cliënt zich toch verzet tegen voortzetting van de opname. In dat geval behandelen wij de aanvraag als een aanvraag voor een RM. Dat is wettelijk zo bepaald. Er is dan extra tijd nodig voor de afhandeling omdat de rechter een uitspraak moet doen.

Als wij vaststellen dat er geen sprake is van verzet, geven wij een besluit tot opname en verblijf af. Deze gaat pas in als de RM afloopt. Dat is belangrijk omdat een besluit tot opname en verblijf en een RM niet gelijktijdig kunnen bestaan. Het CIZ kan volgens de wet de uitspraak van de rechter niet overschrijven. Ook kan het CIZ een RM niet zomaar stopzetten.

Heeft u hierover een vraag? Laat het ons dan gerust weten via wzd@ciz.nl.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen