Is de geldigheidsduur van de rechterlijke machtiging (RM) van uw cliënt bijna verstreken? En verzet hij zich niet meer tegen voortzetting van de opname? Dan kunt u een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) aanvragen bij het CIZ. U moet de aanvraag ongeveer 3 maanden voordat de RM vervalt bij ons indienen.

Deze termijn is nodig om ervoor te zorgen dat de opname zonder problemen voortgezet kan worden. Als u een aanvraag doet voor een besluit tot opname en verblijf komen wij (digitaal) op huisbezoek. Het is mogelijk dat wij dan vaststellen dat de cliënt zich toch verzet tegen voortzetting van de opname. In dat geval behandelen wij de aanvraag als een aanvraag voor een RM. Dat is wettelijk zo bepaald. Er is dan extra tijd nodig voor de afhandeling omdat de rechter een uitspraak moet doen.

Als wij vaststellen dat er geen sprake is van verzet, geven wij een besluit tot opname en verblijf af. Deze gaat pas in als de RM afloopt. Dat is belangrijk omdat een besluit tot opname en verblijf en een RM niet gelijktijdig kunnen bestaan. Het CIZ kan volgens de wet de uitspraak van de rechter niet overschrijven. Ook kan het CIZ een RM niet zomaar stopzetten.

Heeft u hierover een vraag? Laat het ons dan gerust weten via wzd@ciz.nl.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen