De afgelopen maanden is hard gewerkt om met onze dienstverlening weer op orde te komen. Op dit moment betekent dit concreet dat wij de reguliere aanvragen weer -volgens de afgesproken norm van 95 procent- binnen de wettelijke termijnen afhandelen.

De achterstand op de aanvragen van de ggz hebben we bijna volledig kunnen inlopen. We verwachten in januari ook deze aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen. In het eerste kwartaal gaat onze aandacht uit naar het werken volgens de CIZ Versnelt afspraken.

We zijn blij dat we onze cliënten weer op tijd van een indicatie kunnen voorzien. Onze medewerkers hebben er -ondanks de impact van corona- alles aan gedaan om de impact zo klein mogelijk te houden, oog te houden voor schrijnende gevallen en zo snel mogelijk weer op orde te komen. Wij danken onze samenwerkingspartners voor de constructieve samenwerking.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website