Het ministerie van VWS heeft het CIZ verzocht om vanaf 1 januari 2018 voor de duur van een jaar de bekostiging van IQ-testen te verzorgen voor die cliënten, die voor een beoordeling van de toegang tot de Wlz een IQ-test nodig hebben, maar deze nergens anders vergoed kunnen krijgen.

Het werkt als volgt: als een client een aanvraag voor Wlz-zorg heeft ingediend én vervolgens tijdens het indicatieonderzoek blijkt dat een IQ-test nodig is om de toegang te kunnen bepalen, dan zal de CIZ onderzoeker bij MEE een verzoek indienen om deze IQ-test af te nemen. Dit moet dan de enige missende informatie zijn om tot een besluit te kunnen komen voor de Wlz-aanvraag én de cliënt krijgt de test nergens anders vergoed. Voor meer informatie bekijk de veelgestelde vragen.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen