Dankzij de nieuwe databank van het CIZ kunnen onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders eenvoudig zelf raadplegen hoeveel cliënten in Nederland recht op zorg uit de Wlz hebben.

De beschikbare gegevens tonen zowel de aantallen cliënten met regulier Wlz-recht, als de aantallen subsidieregelingen, partnerverblijf en Wlz-indiceerbaren. De landelijke cijfers zijn onder meer uit te splitsen naar landsdeel, provincie en gemeente. Ook kan de gebruiker de resultaten verfijnen tot specifieke grondslagen, zorgprofielen en leeftijdscategorieën.

Om de privacy van mensen te waarborgen, worden de cijfers tot op vijftallen weergegeven. De beschikbare peildata starten bij 1 januari 2015, het moment waarop de Wlz werd ingevoerd.

Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp zijn de gewenste gegevens eenvoudig en snel te vinden. Ook kunt u de opmaak, indeling en weergave van de tabellen naar keuze aanpassen.

U vindt de databank hier.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen