Voor ggz-cliënten en zorgaanbieders is het belangrijk dat zij tijdig weten wat zij in 2021 kunnen verwachten. Daarom wil het CIZ uw aanvragen voor de Wlz/ggz voor 1 oktober ontvangen. Het streven is namelijk om de (her)indicaties voor 31 december 2020 af te ronden. Op deze manier ontvangt de cliënt op tijd zijn benodigde zorg.

Het CIZ heeft als doel om binnen 6 weken een besluit te nemen. De komende periode is het mogelijk dat we niet alle ggz-aanvragen binnen deze 6 weken kunnen behandelen. We hebben aan het begin van dit jaar minder aanvragen ontvangen dan beoogd. Komende tijd verwachten we daarom een toename van aanvragen.

Spoed

Mocht het zo zijn dat de aanvraag nog niet in behandeling kan worden genomen en uw cliënt hierdoor in een zorgwekkende situatie terechtkomt, neemt u dan contact met ons op. Uw contactpersoon kan in overleg met u kijken wat er mogelijk is. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of het algemene nummer van het CIZ (088 – 789 1000)

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website