Het lijkt soms vanzelfsprekend dat je via internet overheidszaken kunt regelen. Dat is het voor maar liefst vier miljoen Nederlanders niet. De overheid wil dat iedereen digitaal mee kan doen en wil niemand uitsluiten. Daarom werken acht overheidsorganisaties (waaronder het CIZ) met de Koninklijke Bibliotheek en Openbare Bibliotheken samen in het programma Digitale Inclusie.

De samenwerkende organisaties, zoals de Belastingdienst, het CAK en de SVB gaan burgers actief doorverwijzen naar de bibliotheek. Hier kan deze kwetsbare groep niet alleen gratis een computercursus volgen, ook kunnen ze vanaf 1 juli terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Dit informatiepunt helpt burgers verder met vragen over bijvoorbeeld zorgtoeslag. Voor meer persoonsgebonden vragen verwijzen ze door naar de juiste ondersteunende organisaties. Informatiepunt Digitale Overheid start deze zomer in vijftien bibliotheken, alle andere bibliotheken volgen binnen twee jaar.

 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen