Per 1 mei 2021 treedt Remco Bakker (1973) aan als lid van de Raad van Bestuur bij het CIZ. Hij neemt deze positie over van Rob van Lint die op interim basis deze functie sinds september invult. Naast Remco bestaat de Raad van Bestuur uit Christa Klijn die sinds het vertrek van Hans Ouwehand de functie van voorzitter Raad van Bestuur bekleedt.

Remco was sinds 2012 bestuurder bij de Raphaëlstichting en sinds 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze stichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, ouderen of een psychiatrische aandoening. Remco heeft langjarige ervaring in de langdurige zorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg.

‘Wij zijn blij dat Remco aan de slag gaat bij het CIZ. Met Remco halen we iemand in huis met bestuurlijke ervaring en ervaring met het werkveld. Iemand die met zijn leiderschapsstijl makkelijk aansluiting kan vinden bij de CIZ-organisatie en samen met ketenpartners vernieuwingen op een goede wijze vorm kan geven’, zegt Christa Klijn.

Remco Bakker: ‘Ik kijk er naar uit de komende jaren met mijn ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan het mooie en belangrijke werk dat het CIZ te doen heeft: eenvoud en eenduidigheid in de uitvoering en tegelijkertijd  aandacht voor de mens en zijn persoonlijke verhaal. Een opgave in luisteren, over de eigen grenzen blijven kijken en ook waarmaken. Met nieuwsgierigheid en enthousiasme ga ik me daar de komende jaren bij het CIZ voor inzetten’.

 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen