De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in juli uitspraken gedaan over de bevoegdheid van het CIZ om indicaties in te trekken of te herzien. De CRvB is de hoogste bestuursrechter van Nederland. 

Op dit moment onderzoekt het CIZ wat de gevolgen zijn van deze uitspraken voor de indicatiestelling. De komende tijd behandelt de CRvB nog een aantal zaken. De uitspraken in die zaken geven naar verwachting duidelijkheid over hoe het CIZ in de toekomst zal omgaan met herindicaties. Het CIZ is niet van plan om strenger te gaan toetsen.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website