De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in juli uitspraken gedaan over de bevoegdheid van het CIZ om indicaties in te trekken of te herzien. De CRvB is de hoogste bestuursrechter van Nederland. 

Op dit moment onderzoekt het CIZ wat de gevolgen zijn van deze uitspraken voor de indicatiestelling. De komende tijd behandelt de CRvB nog een aantal zaken. De uitspraken in die zaken geven naar verwachting duidelijkheid over hoe het CIZ in de toekomst zal omgaan met herindicaties. Het CIZ is niet van plan om strenger te gaan toetsen.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website