Het CIZ krijgt op dit moment meer ggz-aanvragen binnen dan verwacht. Hierdoor is er een forse achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat u een besluit van ons ontvangt. Wij doen er alles aan uw aanvraag dit jaar in behandeling te nemen.

Als de indicatie wordt gegeven, gaat deze op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment krijgt u zorg vanuit de Wlz. Tot die tijd houdt u recht op de bestaande zorg via uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet).

De vertraging bij het CIZ heeft geen effect op de zorg die u nu ontvangt. U kunt de zorg behouden die u nu krijgt. Daarover maken zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten en het ministerie van VWS nadere afspraken. In november volgt hier meer informatie over.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of bellen naar het algemene nummer van het CIZ (088 – 789 1000).

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen