Vanaf 1 januari is het mogelijk om op basis van een psychische stoornis (ggz-)zorg te ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft als doel om binnen 6 weken een besluit te nemen. Het is op dit moment helaas niet mogelijk om ggz-aanvragen binnen 6 weken te behandelen. Er is vertraging ontstaan omdat we onverwacht veel meer aanvragen ontvangen. Er zijn extra maatregelen genomen om de vele aanvragen in behandeling nemen.

Ggz aangevraagd in 2020

Heeft u in 2020 een ggz-indicaties aangevraagd, maar is deze na 1 januari 2021 afgeven? Dan gaat het besluit in op de datum dat het besluit wordt genomen. Er is geen sprake van terugwerkende kracht naar 1 januari 2021. Tot de datum van het indicatiebesluit behoudt u recht op de bestaande zorg via uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet).

Ggz-zorg nodig?

Heeft u in 2020 nog geen indicatiebesluit van het CIZ ontvangen en ontving u in 2020 wel zorg via uw gemeente? Dan verlengt uw gemeente uw Wmo-indicatie tot 1 juli 2021. Ook uw zorg via de zorgverzekeraar gaat door zoals u gewend bent. U hoeft hiervoor niets te doen. U behoudt dezelfde zorg bij de dezelfde zorgaanbieder. Ook nadat u een indicatie voor Wlz-zorg heeft ontvangen, blijft de huidige zorg doorlopen totdat het zorgkantoor uw zorg in de Wlz heeft geregeld.

Lees meer over deze overgangwijze op de website van informatielangdurigezorg

Bekijk ook de veelgestelde vragen voor cliënten.                                                                          

Ggz aangevraagd in 2021

Heeft u in 2021 een ggz-indicatie aangevraagd? De behandeling van ggz-indicaties die in 2021 zijn aangevraagd loopt helaas ook vertraging op.

Heeft u al ggz-zorg?

Het is belangrijk dat u er zelf voor zorgt dat uw bestaande indicatie in de tussentijd wordt verlengd. Op die manier blijft u de zorg krijgen die u nodig heeft. Het verlengen van uw indicatie gaat niet automatisch. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverlener of begeleider.
Ggz-zorg die u nu al ontvangt, kan vallen onder:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via de gemeente of;
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw) via de zorgverzekeraar of;
  • de Wet langdurige zorg via het zorgkantoor.

Heeft u ggz-zorg nodig?

Heeft u op dit moment geen zorg en heeft u wel zorg nodig? Voor ggz-zorg of hulp van bijvoorbeeld de wijkverpleging, neemt u contact op met uw huisarts. Als u hulp nodig heeft bij het dagelijkse leven kunt u bij de gemeente ondersteuning of begeleiding aanvragen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De gemeente beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. Houd er rekening mee dat de afhandeling van de aanvraag bij de gemeente 8 weken kan duren.

Heeft u advies nodig?

Als u advies nodig heeft, kunt u gebruik maken van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg u nodig heeft en hoe u dat regelt. Cliëntondersteuning is gratis. Wilt u hiervan gebruik maken? Kijk op www.informatielangdurigezorg.nl/clientondersteuning voor meer informatie.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website