Het CIZ heeft veel meer ggz-aanvragen binnengekregen dan verwacht. Hierdoor is er een forse achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat u een besluit van ons ontvangt. 

Als de indicatie in 2020 wordt gegeven, gaat deze op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment krijgt u zorg vanuit de Wlz.

Ggz-indicaties die in 2020 zijn aangevraagd maar die na 1 januari 2021 worden gesteld, gaan in op de datum van het indicatiebesluit. Er is geen sprake van terugwerkende kracht naar 1 januari 2021. Tot  de datum van het indicatiebesluit houdt u recht op de bestaande zorg via uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet).

Heeft u in 2020 nog geen indicatiebesluit van het CIZ ontvangen en ontvangt u op dit moment wel zorg vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en/of vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan verlengt uw gemeente uw huidige Wmo-indicatie tot 1 juli 2021. Ook uw zorg via de zorgverzekeraar gaat door zoals u gewend bent. U hoeft hiervoor niets te doen. U houdt dezelfde zorg bij de dezelfde zorgaanbieder. Ook nadat u een indicatie voor Wlz zorg heeft ontvangen blijft de huidige zorg doorlopen totdat het zorgkantoor uw zorg in de Wlz heeft geregeld.

Lees meer over deze overgangwijze op de website van informatielangdurigezorg.

Bekijk ook de veelgestelde vragen voor cliënten.

 

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen