Het CIZ heeft op dit moment achterstanden. Hierdoor kan het helaas langer duren voordat we uw aanvraag in behandeling nemen.

Meer ggz-aanvragen
Het CIZ kreeg vorig jaar meer aanvragen van en voor mensen met een psychische stoornis dan door alle betrokken partijen was ingeschat. Het was hierdoor helaas niet mogelijk alle ggz-aanvragen op tijd te behandelen. Om de lange wachttijd zoveel mogelijk te beperken, heeft het CIZ maatregelen genomen. Er zijn bijvoorbeeld extra medewerkers aangenomen. 

Ook in 2021 krijgt het CIZ meer ggz-aanvragen dan was ingeschat. Vanaf mei behandelen we de aanvragen die begin 2021 zijn binnengekomen. Het kan helaas langer duren voor we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.  

Andere aanvragen
Door de extra inzet die voor het afhandelen van deze aanvragen nodig is, lopen alle andere aanvragen helaas ook vertraging op. We doen er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen