Op de website Regelhulp van het ministerie van VWS kunt u nu meer informatie vinden over wie wanneer een aanvraag voor de Wlz mag ondertekenen. Er is namelijk sprake van een verschil met de WGBO.

Een aanvraag voor een Wlz-indicatie mag in principe alleen worden ondertekend door de cliënt zelf. Als de cliënt niet goed kan overzien waar hij de aanvraag voor doet en wat de gevolgen hiervan zijn, mag hij de aanvraag niet zelf ondertekenen. In dat geval moet de aanvraag door een benoemde vertegenwoordiger worden getekend.

Benoemde vertegenwoordigers
Benoemde vertegenwoordigers zijn wettelijk vertegenwoordigers of gemachtigden in een levenstestament of volmacht zoals een curator, mentor of schriftelijk gemachtigde. De Wet langdurige zorg kent alleen de benoemde vertegenwoordigers.

WGBO
Dit is een verschil met de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). In de WGBO is onder andere de vertegenwoordiging van mensen die geen beslissingen kunnen nemen over hun zorg en gezondheid geregeld. Er staat in de WGBO dat zowel benoemde als niet-benoemde vertegenwoordigers mensen kunnen vertegenwoordigen die geen beslissingen kunnen nemen over hun zorg en gezondheid. Niet-benoemde vertegenwoordigers zijn de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt. Of een ouder, kind, broer of zus.

De Wlz kent alleen benoemde vertegenwoordigers. Daarin mogen niet-benoemde vertegenwoordigers geen Wlz-aanvraag ondertekenen. Tenzij ze gemachtigd zijn door de cliënt zelf, wanneer de cliënt dit nog kon overzien. Bijvoorbeeld met een machtigingsformulier van het CIZ.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van Regelhulp.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website