Op 1 januari 2021 wordt de zorg die nu nog onder de subsidieregeling extramurale behandeling valt, ondergebracht in het basispakket in de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de indicatiestelling voor extramurale behandeling door het CIZ
eindigt.

Voor alle aanvragen die vanaf 5 oktober bij ons binnenkomen, is de einddatum van het indicatiebesluit 31 december 2020. Een indicatiebesluit met een einddatum in 2021 is niet meer mogelijk. Indicaties met een kortere geldigheidsduur dan 31 december 2020 kunnen nog wel worden afgegeven.

In de besluitbrief informeren wij onze cliënten over de einddatum van het besluit en over de overgangsregeling.

We informeren u later dit jaar over het protocol rondom de jaarwisseling.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen