Nieuwsbrief nr 146 - januari 2022

CIZ info - 27 januari 2022 / nummer 146

 

Ggz-vragen

Vanaf 1 februari kunt u met uw vragen over de ggz-indicatiestelling terecht bij het CIZ-team dat in uw gemeente werkzaam is.

 

Nieuwe folder rechterlijke machtiging

Het CIZ heeft een nieuwe folder ‘Rechterlijke machtiging na verzet tegen opname (pdf, 688.21 KB)’ gemaakt. Met deze folder kunt u een cliënt en zijn naasten informeren als het CIZ geen besluit tot opname en verblijf kan afgeven omdat de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen opname wil.


Lees meer

 

   

CIZ   |   afdeling Communicatie

Colofon
CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het CIZ. In deze nieuwsbrief leest u over ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt tien keer per jaar.