7 februari 2023
Nieuws

Ouders krijgen brief over mogelijk recht op dubbele kinderbijslag

In februari verstuurt het CIZ een brief aan alle ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een Wlz-indicatie die geen dubbele kinderbijslag ontvangen. In de brief staat dat zij mogelijk recht hebben op dubbele kinderbijslag en hoe ze dit kunnen aanvragen. Het CIZ vindt het belangrijk dat ouders weten op welke financiële ondersteuning ze recht hebben.

vader en moeder met gehandicapte dochter aan tafel

Als ouders uiterlijk 31 maart 2023 bij de SVB hun aanvraag indienen, ontstaat het recht op dubbele kinderbijslag per 1 januari 2023.

Dubbele kinderbijslag is een vergoeding voor ouders met kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Op www.svb.nl/dubbele-kinderbijslag vindt u meer informatie over deze regeling.