Raad van Advies en Audit Advies Commissie

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

  • Gertrude van den Brink. Nevenfuncties: lid RvT Amsta en lid programmacommissie onbeperkt meedoen van ZonMw.
  • Bas van der Velde. Nevenfuncties: partner Rijnconsult, lid Raad van Toezicht Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, bestuurslid (penningmeester) Stichting Nederlandse Vereniging tegen de Vallende Ziekte.
  • Larissa Zegveld. Directeur-bestuurder Kennisnet. Nevenfuncties: voorzitter Forum Standaardisatie, voorzitter programmeringstafel MIDO, algemeen lid Bestuur Stichting GO Fonds

De Raad van Advies adviseert het bestuur over de strategische agenda en de organisatieontwikkeling van het CIZ.

De Audit Advies Commissie bestaat uit:

  • Lex van Overmeire (voorzitter). Nevenfuncties: commissaris en voorzitter Audit- en Compliance Commissie Van Lanschot Kempen NV, lid Raad van Toezicht Stichting ARQ Psychotrauma Expert Groep.
  • Monique de Vries. Nevenfuncties: waarnemend voorzitter Raad van Toezicht Stichting AAP, voorzitter van de Geschillencommissie van de Fietsersbond.

De Audit Advies Commissie adviseert het bestuur over financiële verslaglegging en verantwoording, auditbeleid, bedrijfsvoering en risicomanagement.