Raad van Advies en Audit Advies Commissie

De Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) adviseert het bestuur over de strategische agenda en de organisatieontwikkeling van het CIZ.

De RvA bestaat uit de volgende leden:

 • Gertrude van den Brink. Voorzitter RvA.
  Nevenfuncties: Voorzitter RvT Amsta, lid RvT Siza en zelfstandig bestuursadviseur en interim bestuurder. Ook bestuurslid van Stichting Else, Stichting Het Dorp en Stichting Vrienden van Het Dorp.
 • Larissa Zegveld. Lid RvA.
  Directeur-bestuurder Kennisnet. Nevenfuncties: Voorzitter Forum Standaardisatie, Voorzitter programmeringstafel MIDO, Algemeen lid Bestuur Stichting GO Fonds, Lid Algemeen Bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Lid Strategieklankbordgroep SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), Lid Programmacommissie Basisvaardigheden van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, onderdeel van NWO).
 • Frans Spijkers. Lid RvA. 
  Partner bij DEV organisatieadviseurs in ’s Hertogenbosch.

De Audit Advies Commissie

De Audit Advies Commissie (AAC) adviseert het bestuur over financiële verslaglegging en verantwoording, auditbeleid, bedrijfsvoering en risicomanagement.

De AAC bestaat uit:

 • Ruben Wenselaar. Voorzitter AAC.
  Voorzitter bestuur InEen. Nevenfuncties: Lid RvT van JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis), Vicevoorzitter RvT HAN (Hogeschool Arnhem/Nijmegen), Lid RvC De Alliantie en Lid RvT/RvC vereniging ANWB/ANWB B.V.
 • Ronald Touwslager. Lid AAC.
  Nevenfuncties: Interim manager en adviseur via RoTo Management, Lid Raad van Commissarissen en lid Auditcommissie woningcorporatie Wonen Zuid, Lid RvT en voorzitter Auditcommissie Qredits Microfinanciering Nederland en Lid van het Curatorium van de Postdoctorale Controllersopleiding (RC) Universiteit Maastricht.