28 september 2023
Nieuws

Reflectiebijeenkomst Ethiek

De komende jaren verwachten we een toename van het aantal indicaties voor langdurige zorg, omdat de groep ‘ouderen’ steeds ouder wordt. Ook denken we dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Dit betekent dat we met minder mensen meer aanvragen moeten afhandelen.

Laptop

Digitalisering 
Digitalisering is één van de middelen die het CIZ inzet om de dienstverlening aan cliënten verder te verbeteren. Dit betekent dat we standaardiseren waar mogelijk en maatwerk verlenen waar nodig. Uiteraard willen we dat zorgvuldig doen, binnen de wettelijke kaders én op een ethisch verantwoorde wijze.  

Verschillende perspectieven 
Op donderdag 21 september heeft het CIZ een ‘Reflectiebijeenkomst Ethiek’ georganiseerd met een groep ketenpartners en medewerkers van het CIZ. Vanuit hun verschillende perspectieven hebben zij meegedacht over de vraag: wat betekent het automatiseren van een indicatiebesluit? Door al in een vroeg stadium hierover mee te denken, kunnen wij onze processen nog beter afstemmen op de behoeften van onze klanten.   

Waardevol 
Het was waardevol om hierover met ketenpartners in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen over de ethische aspecten rondom digitalisering. Deze gesprekken gaan we voortzetten. Ook de deelnemers waren blij met de eerste bijeenkomst: 

  • ‘Goed dat het CIZ deze bijeenkomst heeft georganiseerd.’ 
  • ‘Positief dat het CIZ zo een groot deel van de partijen bij elkaar brengt om met een open vizier aan het gesprek deel te nemen. Complimenten daarvoor.’ 
  • ‘Dit is een eerste stap.’ 
  • ‘Heel goed dat dit onderwerp in zo’n proces wordt meegenomen, ook in dit stadium.’ 
  • ‘Tijd te weinig, hier kun je dagen over praten.’