25 augustus 2023
Nieuws

Remco Bakker nieuwe bestuursvoorzitter CIZ

Per 1 september 2023 is Remco Bakker door het ministerie van VWS benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het CIZ. Sinds half maart 2023 vervulde hij de rol van waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur.

Remco Bakker

Remco Bakker heeft vele jaren ervaring als zorgbestuurder in de langdurige zorg en ook in het sociaal domein. In mei 2021 trad hij aan als lid van de Raad van Bestuur bij het CIZ.

Remco Bakker:
‘We staan voor een enorme maatschappelijke opgave. De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk en we zien de cliënt steeds meer in het gedrang komen. Dit geldt met name voor de meest kwetsbaren onder ons. In dit veranderend zorgveld, willen we als CIZ, nog meer dan voorheen, agenderend zijn. De maatschappelijke opgave vraagt ook om een krachtige samenwerking tussen uitvoering, beleid en politiek. Daarmee geven we de burger het vertrouwen dat hij zich gezien, gehoord en geholpen voelt. Als bestuursvoorzitter wil ik mij hiervoor sterk maken.’