13 juli 2023
Nieuws

Stand van de Uitvoering 2023

De zorg in Nederland staat onder grote druk. Het CIZ wil graag bijdragen aan een zorgstelsel waarin de cliënt centraal staat.

stand van de uitvoering 2023

De signalen die wij opvangen en de knelpunten die wij signaleren in de uitvoering van onze taak, hebben we beschreven in onze Stand van de Uitvoering 2023. Dit document hebben we ook gedeeld met de Eerste en Tweede Kamer. Belangrijke knelpunten zijn de steeds hogere aanvraagstroom bij het CIZ, de toenemende wachtlijsten in de zorg, de eigen bijdrage binnen de Wlz en de houdbaarheid van de zorgprofielen.


Lees onze Stand van de Uitvoering 2023 (pdf, 558.17 KB)