4 juni 2024
Nieuws

Stand van de Uitvoering 2024

Dit jaar hebben we voor de derde keer onze Stand van de Uitvoering gemaakt. Hierin beschrijven we de knelpunten waar we als CIZ in de uitvoering tegenaan lopen. We vinden het belangrijk om deze knelpunten op te stellen vanuit het burgerperspectief. Dus wat betekenen deze knelpunten in de uitvoering uiteindelijk voor de cliënt.

We vragen aandacht voor de knelpunten om samen met de politiek tot verbeteringen of oplossingen te komen. De belangrijkste knelpunten zijn de houdbaarheid van de zorgprofielen, de onmogelijkheid om met terugwerkende kracht te indiceren bij een spoedopname van cliënten die al een Wlz-indicatie hadden, het handtekeningenbeleid voor de Wlz en de huidige beperkingen voor het delen of verwerken van gegevens.

Lees onze Stand van de Uitvoering 2024  (pdf, 770.1 KB)