24 februari 2022

Termijn aanvragen RM gewijzigd

In november 2021 is de tweede reparatiewet van de Wet zorg en dwang in werking getreden. Sindsdien zijn de termijnen voor het indienen van een aanvraag gewijzigd. Het gaat specifiek om een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM) na een machtiging tot voortzetting van een inbewaringstelling (ibs).

U mag een aanvraag voor een RM tot voortzetting van de ibs indienen bij het CIZ. Dit moet voor het einde van de geldigheidsduur van de machtiging tot voortzetting van de ibs. Het CIZ heeft vervolgens 1 week om een verzoekschrift voor de RM in te dienen bij de rechtbank. Eerder moest u de aanvraag doen in de 4e week voor het einde van de geldigheidsduur van de verlengde ibs.

Geen juridische status

Door deze wijziging kan het voorkomen dat de machtiging tot voortzetting ibs afloopt terwijl het CIZ nog geen verzoekschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Hierdoor heeft een cliënt die is opgenomen tijdelijk geen juridische status. Dit is niet wenselijk.

Om deze situatie te voorkomen, vragen wij u om aanvragen voor een RM 1 week voor het einde van de machtiging tot voortzetting ibs bij ons aan te leveren. Hierdoor kunnen wij het verzoekschrift op tijd indienen. Wij verzoeken u ook om aanvragen voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) 2 weken voor het einde van de machtiging tot voorzetting van de ibs te doen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we uw aanvraag op tijd kunnen behandelen. Daardoor is de cliënt niet onnodig zonder juridische status opgenomen.