18 september 2023
Nieuws

Toegangscriteria Wlz voor cliënten met een psychische stoornis

Hulpmiddel om in te schatten of een ggz-cliënt wel of niet in aanmerking kan komen voor een Wlz-indicatie.

Twee mannen aan tafel schillen aardappels

Op dit moment hebben ruim 27.000 mensen met een psychische stoornis toegang gekregen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn meer mensen dan verwacht. De aanhoudend hoge instroom maakt dat de personele en financiële inzet onder druk komt te staan. 

Met de Nederlandse GGZ, Valente, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), MIND en VWS zijn daarom bestuurlijke afspraken gemaakt over de hoge instroom en de gevolgen daarvan. Daarnaast zijn maatregelen uitgewerkt waarmee alle partijen een bijdrage leveren aan passende zorg en ondersteuning. Ook het CIZ is betrokken bij de uitwerking van de maatregelen.  

Eén van de maatregelen is om de toegangscriteria tot de Wlz voor ggz-cliënten beter uit te leggen. Via een hulpmiddel kunnen professionals van gemeenten en zorgaanbieders inschatten of een cliënt wel of niet in aanmerking kan komen voor de Wlz/ggz.  

Het hulpmiddel kan alleen worden gebruikt bij volwassen cliënten met een psychische stoornis die geen Wlz-indicatie hebben.