20 maart 2023
Nieuws

Toename aanvragen leidt tot langere wachttijden

Het CIZ heeft te maken met een hoge aanvraagstroom en daardoor een hoge werkvoorraad. Dit betekent dat het langer dan 6 weken kan duren voordat wij een indicatie kunnen afgeven. De vertraging is ontstaan door toename van de aanvragen voor de Wlz en Wzd, een hoog ziekteverzuim en openstaande vacatures.

  • Momenteel handelen wij landelijk ruim 90% van de aanvragen binnen deze wettelijke termijn af.  Onze norm is 95%. Het kan daarom bij een beperkt aantal cliënten gebeuren dat hij/zij iets langer moet wachten op het indicatiebesluit.
  • Voor zorgaanbieders met een Portero contract wordt 60 % van de aanvragen binnen 7 werkdagen afgehandeld. Ook hiervoor is onze norm 95%.

Wat u kunt doen

Het is belangrijk dat wij kunnen werken met complete aanvragen en dossiers. Het opvragen van aanvullende documentatie of de juiste handtekening kost extra tijd.  

Verslechterende situatie cliënt

Wij bellen u zo snel mogelijk na de ontvangst van uw aanvraag om u te laten weten wanneer ons onderzoek plaatsvindt, zodat u daarmee rekening kunt houden.

Als de situatie van een cliënt verslechtert, hebben sommige aanbieders de mogelijkheid voor een spoedbed. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de beoordeling of een cliënt wordt opgenomen op een spoedbed. Als hiervoor een indicatie vanuit de Wlz nodig is, dan kan de zorgaanbieder na de opname de indicatie bij het CIZ aanvragen. Deze beoordelen wij binnen 2 weken. De indicatie kan dan met terugwerkende kracht ingaan vanaf de opnamedatum. Op de website van VGZ zorgkantoren vindt u een stroomschema hoe opname op een crisisbed georganiseerd is.

Aanpak

Wij realiseren ons dat de huidige wachttijden niet zijn wat u van ons gewend bent. We zijn hard aan het werk om te komen tot maatregelen voor de kortere en langere termijn.