15 juli 2023
Nieuws

Toename aanvragen leidt tot langere wachttijden

Het CIZ heeft te maken met een hoge aanvraagstroom en daardoor een hoge werkvoorraad. Dit betekent dat het helaas langer dan 6 weken kan duren voordat wij een indicatie kunnen afgeven.

Man op de bank in huiskamer

De vertraging is ontstaan doordat het aantal aanvragen voor de Wlz en de Wzd toeneemt. Daarnaast hebben wij te maken met een hoog ziekteverzuim en openstaande vacatures. 
 

  • Momenteel handelen wij landelijk ruim 80% van de aanvragen binnen deze wettelijke termijn af. Onze norm is 95%. Dat betekent helaas dat sommige cliënten wat langer moeten wachten op hun indicatiebesluit.
  • Voor zorgaanbieders met een Portero contract wordt 55% van de aanvragen binnen 7 werkdagen afgehandeld. Ook hiervoor is onze norm 95%.

Wat u kunt doen

Zorgaanbieders met een Portero contract vragen wij om hun aanvragen via Portero te doen. Deze aanvragen kunnen wij in 55% van de gevallen binnen 7 werkdagen afhandelen. Voor alle zorgaanbieders geldt: het is belangrijk dat u complete aanvragen doet. Zo verliezen we geen tijd met het opvragen van aanvullende documenten of een juiste handtekening.  

Wij bellen u zo snel mogelijk na de ontvangst van uw aanvraag om u te laten weten wanneer ons onderzoek plaatsvindt, zodat u daarmee rekening kunt houden.

Wat als de cliënt snel achteruit gaat?

Soms gaat de situatie van een cliënt snel achteruit. Sommige zorgaanbieders hebben een spoedbed. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de beoordeling of een cliënt wordt opgenomen op een spoedbed. De zorgaanbieder beoordeelt zelf of de cliënt dit spoedbed kan gebruiken. Als er voor gebruik een Wlz-indicatie nodig is, kan de zorgaanbieder na de opname van de cliënt een aanvraag doen voor een Wlz-indicatie. Wij beoordelen deze aanvraag binnen 2 weken. De indicatie kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf de datum van de opname. Op de website van de VGZ Zorgkantoren staat een stroomschema dat duidelijk maakt hoe opname op een spoedbed georganiseerd is.

Aanpak

Wij realiseren ons dat de huidige wachttijden niet zijn wat u van ons gewend bent. Wij werken hard aan maatregelen voor de kortere en langere termijn.