6 februari 2023

Verhoogde aanvraagstroom eind 2022

In onze databank blijft de verhoogde aanvraagstroom duidelijk zichtbaar. Vergeleken met het vorige kwartaal is de aanvraagstroom in 2022 Q4 met ongeveer 5% gestegen.

In de databank staan gegevens over het aantal aanvragen, besluiten en de aanspraak op onder andere Wlz, Wzd Artikel 21 en de dubbele kinderbijslag vanaf 2018. U kunt in de databank sorteren op verschillende gebiedsniveaus (zoals bijvoorbeeld gemeente en zorgkantoorregio). De gegevens van het vierde kwartaal van dit jaar zijn nu toegevoegd aan de dataset.

Geen stijging besluiten totaal

De stijging van het aantal aanvragen is het meest zichtbaar in Wlz-Regulier aanvragen: deze zijn met 4% toegenomen vergeleken met vorige kwartaal (van 36.000 naar 37.475). De meeste aanvragen kwamen in november binnen: 18.065. Dit is een toename van ongeveer 11% vergeleken met oktober. Het aantal besluiten ligt in november ook hoger, namelijk 17% in vergelijking met oktober en december. De stijging in aanvragen zorgt overigens niet voor een stijging in het totaal aantal besluiten in Q4. Het aantal besluiten is in dit kwartaal (38.530) praktisch hetzelfde gebleven als het vorige kwartaal (38.560).

Ook zien we een stijging van de zorgprofielen VV en GGZ-wonen. In 1 jaar is VV van 178.290 naar 187.415 gegroeid (+5% over een jaar) en is GGZ-wonen van 22.365 naar 27.055 gestegen (+20% over een jaar).

Ge├»nteresseerd in meer details en visualisaties? De laatste cijfers zijn te vinden op CIZ Databank - Aanvragen totaal.