Wie mag een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) doen?

De cliënt kan zelf geen aanvraag doen. 

Geen machtiging nodig

De volgende personen (ouder dan 18 jaar) mogen zonder machtiging een Wzd-aanvraag doen:

 • de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt. De wettelijk vertegenwoordiger moet een kopie van de rechterlijke uitspraak/de volmacht/het levenstestament als bewijs meesturen;
 • de echtgenoot of de (geregistreerde) partner van de cliënt;
 • (groot)ouders, (klein)kinderen, broers of zussen van de cliënt;
 • (groot)ouders, (klein)kinderen, broers of zussen van de partner van de cliënt;
 • de zorgaanbieder die de cliënt zorg verleent, wanneer een cliënt al is opgenomen in een accommodatie;
 • de Wzd-functionaris, wanneer een cliënt al in een accommodatie is opgenomen. Of wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg, en dit is vastgelegd in een zorgplan.

Machtiging nodig

Wilt u een aanvraag doen maar staat u niet in bovenstaande lijst? Bent u bijvoorbeeld een zorgaanbieder en is uw cliënt nog niet opgenomen? Dan heeft u een machtiging nodig. Deze moet worden ondertekend door 1 van de personen in de lijst hierboven. Met deze machtiging mag u 1 keer voor de cliënt een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf doen. 

Combinatie-aanvraag Wlz en Wzd

Als u voor dezelfde persoon een Wlz-aanvraag én een Wzd-aanvraag doet, heet dat een combinatie-aanvraag. Bij een combinatie-aanvraag mag – net als bij een Wzd-aanvraag – de familie, partner of wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag zonder machtiging ondertekenen. Alleen een zorgaanbieder heeft bij een combinatie-aanvraag een machtiging nodig.

Het kan dat de situatie van uw naaste verandert, waardoor een niet vrijwillige opname of rechterlijke opname niet meer nodig is. Als dit deel van de aanvraag wordt ingetrokken als wij de combinatie-aanvraag al in behandeling hebben genomen, blijft alleen de Wlz-aanvraag over. Vanaf dat moment gelden voor het ondertekenen de regels die horen bij de Wlz.

Formulieren

Aanvraagformulier besluit tot opname en verblijf

Download PDF

Machtigingsformulier aanvraag besluit tot opname en verblijf

Download PDF (pdf, 120.32 KB)

Machtigingsformulier aanvraag combinatie Wlz en besluit tot opname en verblijf

Download PDF (pdf, 120.2 KB)

 

Dit stuurt u mee bij een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21)

Het CIZ heeft informatie nodig om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen behandelen. Stuur met het aanvraagformulier onderstaande documenten mee: 

 • medische informatie (zoals de diagnose). Deze informatie kunt u opvragen bij de behandelend arts (bijvoorbeeld de huisarts);       
 • het zorgplan (als dat er is); 
 • aanvullende informatie over het ziekteverloop (als die informatie er is); 
 • informatie over de eventuele behandelingen die de cliënt heeft gevolgd (als die informatie er is);
 • als u wettelijk vertegenwoordiger bent: het bewijs hiervan;
 • als u gemachtigd bent om deze aanvraag te ondertekenen: de machtiging.