Wie mag een aanvraag voor een rechterlijke machtiging doen? 

De cliënt kan zelf geen aanvraag doen. 

De volgende personen (ouder dan 18 jaar) mogen een aanvraag doen:

 • de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt. De wettelijk vertegenwoordiger moet een kopie van de rechterlijke uitspraak/de volmacht/het levenstestament als bewijs meesturen; 
 • de echtgenoot of de (geregistreerde) partner van de cliënt;
 • (groot)ouders, (klein)kinderen, broers of zussen van de cliënt;
 • (groot)ouders, (klein)kinderen, broers of zussen van de partner van de cliënt;
 • de zorgaanbieder die de cliënt feitelijk zorg verleent;
 • de Wzd-functionaris.

Formulieren

Aanvraagformulier rechterlijke machtiging

Download PDF (pdf, 227.87 KB)

Machtigingsformulier aanvraag rechterlijke machtiging

Download PDF (pdf, 119.09 KB)

 

Dit stuurt u mee bij een aanvraag voor een rechterlijke machtiging

Het CIZ heeft informatie nodig om de aanvraag zorgvuldig te kunnen behandelen. Stuur met het aanvraagformulier onderstaande documenten mee: 

 • de medische verklaring (verplicht) van een onafhankelijke ter zake kundige arts die de cliënt voor de machtiging kort van tevoren heeft onderzocht. Deze arts mag het afgelopen jaar geen zorg aan de cliënt hebben verleend;
 • het zorgplan (verplicht als de cliënt al is opgenomen);
 • als de cliënt minderjarig is: een uittreksel uit het gezagsregister. Of een verklaring van de griffier van de rechtbank, waarin staat dat het gezagsregister geen gegevens over de minderjarige bevat;
 • als u wettelijk vertegenwoordiger bent: het bewijs hiervan;
 • als u gemachtigd bent om deze aanvraag te ondertekenen: de ondertekende machtiging. 

Als u de volgende informatie heeft, ontvangen wij deze graag:

 • medische informatie (zoals de diagnose of behandelingen). Deze informatie kunt u opvragen bij de behandelend arts (bijvoorbeeld de huisarts)

 

Stuur uw aanvraag naar info.wzd@ciz.nl