Indicatiestelling ADL-assistentie

ADL-assistentie is persoonlijke assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in en om de ADL-woning. Deze assistentie vindt plaats op verzoek en aanwijzing van de bewoner van de ADL-woning en is 24 uur per dag direct op te roepen.      
Zorgaanbieders die ADL-assistentie leveren, kunnen subsidie krijgen van het Zorginstituut.

Indicatie nodig

Om subsidie te krijgen, heeft uw cliënt een indicatie van het CIZ nodig. U kunt met toestemming van uw cliënt zo’n indicatie aanvragen. Dat doet u via het digitale aanvraagsysteem Portero.

Hoe wij de aanvragen beoordelen, is beschreven in deze beleidsregels (pdf, 167.14 KB).

Voorwaarden voor subsidie 

De volgende voorwaarden gelden:

  • de cliënt heeft een lichamelijke handicap of een somatische aandoening;
  • de cliënt is aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning;
  • de cliënt heeft minimaal 5 uur oproepbare ADL-assistentie per week nodig;
  • de cliënt is voldoende sociaal zelfredzaam om zelfstandig te wonen, zorg op te roepen en aanwijzingen te geven.

ADL-assistentie gaat niet samen met zorg vanuit de Wlz. 

ADL-assistentie en zorg buiten de woning

ADL-assistentie kan alleen worden gegeven in en om de ADL-woning. Heeft de cliënt zorg buiten de ADL-woning nodig? Deze zorg vraagt u aan bij de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (wijkverpleging).

Meer informatie

Op de website van Zorginstituut Nederland leest u meer over de subsidieregeling ADL-assistentie.