Zorgprofiel GGZ-B aanvragen

Als een cliënt door psychische problemen 3 jaar in een ggz-instelling verblijft, wordt het verblijf met psychiatrische behandeling na het 3e jaar betaald uit de Wlz.

Na 3 jaar ggz-behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), wordt de behandeling vanaf het 4e jaar gefinancierd vanuit de Wlz (art 3.2.2 Wlz). U kunt voor deze cliënten een GGZ-B zorgprofiel aanvragen, om de behandeling en het verblijf voort te zetten. Dit profiel is maximaal 3 jaar geldig. Daarna kunt u verlenging aanvragen, mocht opname en behandeling in een ggz-instelling dan nog steeds nodig zijn. De procedures voor het aanvragen, verlengen, wijzigen van het GGZ-B zorgprofiel en de procedure voor heropname in de ggz-instelling beschrijven we hieronder.

Aanvragen GGZ-B zorgprofiel

Een aanvraag voor een zorgprofiel GGZ-B bestaat uit 3 delen:

 • Een digitale aanvraag in Portero, inclusief een behandelplan;
 • Het aanvraagformulier GGZ-B  (optie A).
 • Een actueel behandelplan.

De aanvraag behandelen we alleen als alle delen zijn ingevuld.

Bij de eerste aanvraag GGZ-B (die u kunt doen na 3 jaar behandeling vanuit de Zvw) doet het CIZ onderzoek naar het best passende zorgprofiel uit de GGZ-B reeks. Hiervoor stuurt u het meest recente behandelplan mee. 

U kunt het aanvraagformulier uploaden in de aanmeldfunctionaliteit Portero. Heeft u geen toegang tot Portero? Gebruik dan Mijn Wlz aanvraag.

Aanvraagformulier GGZ-B

Download PDF (pdf, 169.47 KB)

Verlengen GGZ-B zorgprofiel

Is het huidige GGZ-B zorgprofiel (binnenkort) niet meer geldig, dan kunt u een verlenging aanvragen. Die aanvraag bestaat in ieder geval uit 2 delen:

 • Een digitale aanvraag in Portero;
 • Het aanvraagformulier GGZ-B  (optie B).

En als u bij de verlenging naar een ander zorgprofiel wilt switchen:

 • Een actueel behandelplan.

De aanvraag behandelen we alleen als beide delen zijn ingevuld, en bij de wens voor een ander zorgprofiel: als alle 3 de delen zijn ingevuld.

Vraagt u bij verlenging een ander GGZ-B zorgprofiel aan? Dan willen wij graag van u weten waarom een ander GGZ-B profiel passender is. Daarom vragen we u om een actueel behandelplan mee te sturen. Daarin motiveert u uw keuze.

U kunt het aanvraagformulier uploaden in de aanmeldfunctionaliteit Portero. Heeft u geen toegang tot Portero? Gebruik dan Mijn Wlz aanvraag.

Aanvraagformulier GGZ-B

Download PDF (pdf, 169.47 KB)

Wijziging zorgbehoefte GGZ-B

De zorgbehoefte wijzigt zodanig dat het geïndiceerde GGZ-B profiel niet meer passend is, maar het verblijf en de daarbij behorende psychiatrische behandeling is nog wel noodzakelijk. Dan indiceert het CIZ een ander passend zorgprofiel GGZ-B. Voor deze aanvragen hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Een digitale aanvraag in Portero; 
 • Het aanvraagformulier GGZ-B  (optie C);
 • Een motivering waarom het geïndiceerde ZZP GGZ-B pakket niet meer passend is;
 • Het meest recente behandelplan.

De aanvraag behandelen wij alleen als u al deze gegevens hebt ingevuld en opgestuurd. Of als u ze heeft toegevoegd aan de aanvraag in Portero.

U kunt het aanvraagformulier uploaden in de aanmeldfunctionaliteit Portero. Heeft u geen toegang tot Portero? Gebruik dan Mijn Wlz aanvraag.

Aanvraagformulier GGZ-B

Download PDF (pdf, 169.47 KB)

Heropname GGZ-B (binnen 90 dagen)

U vraagt een heropname aan als uw cliënt met een GGZ-B indicatie in de kliniek verbleef maar binnen 90 dagen na ontslag opnieuw moet worden opgenomen. De aanvraag voor heropname GGZ-B bestaat uit 2 delen:

 • Een digitale aanvraag in Portero;
 • Het aanvraagformulier GGZ-B  (optie D).

En als u bij de heropname naar een ander zorgprofiel wilt:

 • Een actueel behandelplan

De aanvraag behandelen we alleen in behandeling als beide delen zijn ingevuld, en bij de wens voor een ander zorgprofiel: als alle 3 de delen zijn ingevuld.

Vraagt u voor de heropname een ander GGZ-B profiel aan dan het laatst geldige GGZ-B profiel? Dan willen wij graag van u weten waarom een ander GGZ-B profiel passender is. Daarom vragen we u om een actueel behandelplan mee te sturen. Daarin motiveert u uw keuze.

U kunt het aanvraagformulier uploaden in de aanmeldfunctionaliteit Portero. Heeft u geen toegang tot Portero? Gebruik dan Mijn Wlz aanvraag.

Aanvraagformulier GGZ-B

Download PDF (pdf, 169.47 KB)

Het beoordelen van de aanvraag

Cliënten hebben toegang tot de Wlz op grond van art 3.2.2 Wlz. De behandelaar beoordeelt de noodzaak voor ‘voortgezet verblijf’ (een GGZ-B zorgprofiel). Daarom vragen wij om een handtekening van de behandelaar.

De cliënt moet akkoord gaan met de aanvraag en ondertekent het aanvraagformulier. Als de cliënt niet zelf een aanvraag kan doen, stuurt u dan een machtigingsformulier mee. 

Machtigingsformulier

Download PDF (pdf, 142.68 KB)

Heeft de cliënt andere zorg nodig?

Wilt u een aanvraag doen voor zorg anders dan een GGZ-B zorgprofiel? In dit geval doet u een reguliere Wlz-aanvraag.