Wie moet het bezwaarschrift ondertekenen?

Dit hangt af van de situatie.

Heeft u zorg voor uzelf aangevraagd en voert u zelf de bezwaarprocedure? Dan ondertekent u zelf het bezwaarschrift.

Jonger dan 18 jaar? Dan moet degene met gezag (ouder of voogd) het bezwaarschrift ondertekenen.

Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan kunt u voor uw kind het bezwaar indienen en ondertekenen, maar alleen als hij u hiervoor heeft gemachtigd. Of als u wettelijk vertegenwoordiger bent.

Heeft u door de rechtbank een curator toegewezen gekregen? Of wilt u dat uw curator of mentor namens u de bezwaarprocedure voert? Dan moet de curator uw bezwaarschrift ondertekenen. De kopie van de brief van de rechtbank waarin staat dat u een curator heeft toegewezen gekregen, moet u ook meesturen.

Wilt u dat iemand anders de bezwaarprocedure voor u voert? Dan machtigt u die persoon daarvoor. U vult dan het 'Machtigingsformulier voor het optreden in een bezwaarprocedure' (pdf, 106.29 KB) in en stuurt dit mee met uw bezwaarschrift. U moet dit formulier zelf ondertekenen. De persoon die u heeft gemachtigd, ondertekent vervolgens het bezwaarschrift.

Wilt u dat een advocaat namens u de bezwaarprocedure uitvoert? Dan is een machtiging niet nodig. De advocaat kan het bezwaarschrift ondertekenen.

Heeft u nog andere vragen?

Bekijk onze hulp- en contact pagina.

Hulp- en contact
Oudere dame aan tafel leest samen met jongere dame een brief