Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt wanneer iemand onvrijwillige zorg krijgt of niet vrijwillig opgenomen wordt. En op welke manier dat gebeurt.

De wet is er voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Soms is het voor de veiligheid nodig dat zij worden opgenomen, maar kunnen zij niet zelf inschatten wat goed voor hen is. Dan mogen zij volgens de Wzd onvrijwillige zorg krijgen, of niet vrijwillig worden opgenomen. Dit mag alleen als het écht niet anders kan. Een niet vrijwillige opname mag alleen in een Wzd-geregistreerde accommodatie. Op www.dwangindezorg.nl staat een overzicht van deze accommodaties.

Heeft u nog andere vragen?

Bekijk onze hulp- en contact pagina.

Hulp- en contact
Oudere dame aan tafel leest samen met jongere dame een brief