Wegwijs in de zorg

De zorg in Nederland kent verschillende wetten. Bij wie u zorg moet aanvragen hangt af van welke zorg u nodig heeft en vanuit welke wet deze zorg vervolgens betaald wordt.

Vanuit het CIZ begrijpen wij dat het soms lastig is om de juiste weg te vinden. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zo goed en zo snel mogelijk wordt geholpen op de juiste plek.

Op deze pagina kunt u terugvinden welke soort zorg u bij CIZ, uw gemeente of uw zorgverzekeraar aanvraagt.

Buiten wandelen met de verpleger

Wat doet het CIZ voor u?

Via het CIZ vraagt u zorg aan voor mensen die voor de rest van hun leven 24 uur per dag toezicht of intensieve zorg in de nabijheid nodig hebben omdat ze die zorg niet (meer) zelf kunnen inroepen. Ook als er sprake is van onvrijwillige zorg kunt u terecht bij het CIZ. Voor andere vormen van zorg, hulp en ondersteuning kunt u terecht bij uw gemeente of uw zorgverzekeraar. 

Zorg via de zorgverzekeraar

Heeft u geen recht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg, dan kan uw zorgverzekeraar u misschien helpen. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor onderstaande vormen van zorg.