20 februari 2024
Nieuws

Werkagenda Langdurige Zorg

De vraag naar langdurige zorg is groot en neemt de komende jaren toe. Het CIZ vindt het belangrijk dat de langdurige zorg beschikbaar blijft voor mensen die deze zorg het hardst nodig hebben. Daarom hebben we samen met Zorginstituut Nederland (ZiNL), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het CAK de handen ineengeslagen.

meneer met arts op aangepaste fiets

Vanuit onze verschillende rollen voelen we ons verantwoordelijk om bij te dragen aan de ‘beweging naar passende zorg’. Dit is zorg waarbij de cliënt en zijn of haar omgeving centraal staan. Hierdoor blijft de langdurige zorg beschikbaar voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Werkagenda Langdurige Zorg 
Onze gezamenlijke ambitie hebben we vertaald naar een ‘Werkagenda Langdurige Zorg’. Hierin geven we aan welke stappen nodig zijn om de beweging naar passende zorg te maken. We richten ons op vier onderwerpen:

  1. context in de Wet langdurige zorg (Wlz);
  2. de Wlz beschikbaar houden voor de meest kwetsbaren;
  3. hulp bieden bij verdelingsvraagstukken in de regio’s met krapte;
  4. de complexiteit in de zorg/het stelsel drastisch verminderen.

De Werkagenda Langdurige Zorg hebben we aangeboden aan minister Helder. Met de Werkagenda willen we ook het gesprek op gang brengen over de toekomst van de langdurige zorg. 

Benieuwd naar Werkagenda? Klik hier voor het nieuwsbericht of ga direct naar de Werkagenda.