Heeft uw cliënt een verstandelijke beperking en is hij tussen de 18 en 23 jaar oud? En krijgt hij jeugdhulp uit de Jeugdwet? Dan kan er als vervolg hierop een voorwaardelijke machtiging worden aangevraagd.

Aanvraag doen

U kunt een aanvraag doen voor de cliënt via het aanvraagformulier voorwaardelijke machtiging. De cliënt kan ook zelf de aanvraag doen voor een voorwaardelijke machtiging. In de wet staat wie er een aanvraag mag indienen zonder toestemming van de cliënt. Bekijk hier ons overzicht over Wzd-aanvragen.

Wat stuur ik mee met de aanvraag?

Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. Daarom we vragen we u het volgende mee te sturen:

  • Indien de cliënt 17 jaar is: een uittreksel uit het gezagsregister of een verklaring van de griffier van de rechtbank. Is de cliënt onder curatele gesteld: een uittreksel uit het curatele register. Heeft de cliënt een mentor: een afschrift van de beschikking van de rechtbank;
  • Medische verklaring van een ter zake kundige arts die de cliënt met het oog op de machtiging kort te voren heeft onderzocht maar niet bij de behandeling betrokken was;
  • Afschrift van het zorgplan;
  • Onderbouwing van de gewenste geldigheidsduur.

Aanvragen besluit rechter na opname voorwaardelijke machtiging

Het kan zijn dat de cliënt alsnog wordt opgenomen, ondanks de voorwaardelijke machtiging. Is de cliënt -of zijn wettelijk vertegenwoordiger- het niet eens met de opname? Dan kan hij bij het CIZ een aanvraag doen om de rechter te laten beslissen of hij terecht is opgenomen. Het kan ook zijn dat de wettelijk vertegenwoordiger het niet eens is met de opname. Ook hij kan dan een aanvraag doen bij het CIZ. Ook u kunt deze aanvraag voor de cliënt indienen. Dat kan met het Aanvraagformulier beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging.

Vragen

Heeft u vragen over een aanvraag doen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Voor zorgaanbieders en ketenpartners is er een speciaal Wzd-telefoonnummer en e-mailadres: 088 789 3000 en wzd@ciz.nl

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website