Ouders die thuis een kind verzorgen met een intensieve zorgvraag kunnen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dubbele kinderbijslag aanvragen. Het CIZ beoordeelt namens de SVB de zorgbehoefte en geeft advies aan de SVB.

Welke informatie vraagt het CIZ op?

Ontvangt een kind al zorg vanuit de Wet langdurige zorg?

Dan heeft het CIZ de zorgbehoefte van het kind al eens onderzocht. Met die informatie kan het CIZ vaak snel een advies geven aan de SVB. Daarvoor is wel toestemming van de ouder nodig. Deze kan op de aanvraag van de SVB toestemming geven om de informatie uit de Wlz-indicatie opnieuw te gebruiken.

Ontvangt een kind geen zorg vanuit de Wlz?

Dan vraagt het CIZ informatie bij de ouder op via een vragenformulier.

Samen met dit formulier stuurt de ouder het volgende mee:

 • Een ondertekende machtiging;
 • Een diagnose (opgesteld door een behandelend arts, brief specialist) of bij jonge kinderen een vermoeden van een ziekte, aandoening of stoornis;
 • Daarnaast vragen wij de ouder om extra recente informatie te sturen die aangeeft welke zorg het kind nodig heeft. Zoals een ontwikkelingsplan, evaluatieverslagen en recente onderzoeken. We bespreken telefonisch met de ouder wat we precies nodig hebben.

Opvragen medische informatie

Om de zorgbehoefte van een kind te onderzoeken vraagt het CIZ soms medische informatie op bij de medisch behandelaar. Dit gebeurt alleen met toestemming van de ouder. Als u een informatieverzoek van het CIZ ontvangt, dan kunt u de gemaakte kosten voor het afhandelen declareren via dit declaratieformulier.

Hoe beoordeelt het CIZ de zorgbehoefte?

Het CIZ beoordeelt of de situatie op het moment van de aanvraag voldoet aan de volgende twee criteria:

 • Het kind ondervindt in het dagelijks leven beperkingen door de ziekte of stoornis. Er is een objectieve diagnose van een arts aanwezig.
 • De taken in de verzorging en het ouderlijk toezicht (oppassing) zijn ernstig verzwaard door de ziekte of stoornis van het kind. Dit is te objectiveren vanuit de aangeleverde verslagen.

Verzorging en ouderlijk toezicht zijn onderverdeeld in vijf ‘functies’:

Verzorging

 1. lichaamshygiëne
 2. zindelijkheid
 3. eten en drinken
 4. mobiliteit
 5. medische verzorging 

Ouderlijk toezicht (oppassing)

 1. gedrag
 2. communicatie
 3. alleen thuis zijn
 4. begeleiding buitenshuis
 5. bezig houden, handreikingen

Het CIZ bekijkt per functie wat de zorgbehoefte van het kind is. Voor een positief advies is een score op meerdere functies nodig, afhankelijk van de leeftijd:

 • Bij kinderen van 3 t/m 5 jaar: een score op minimaal 5 functies;
 • Bij kinderen van 6 t/m 9 jaar: een score op 4 functies;
 • Bij kinderen van 10 t/m 17 jaar: een score op 3 functies.

U kunt hier ons beoordelingskader bekijken.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website