25 oktober 2022

Zorgvuldig documenten uploaden Portero

Wij merken regelmatig dat zorgaanbieders documenten over een cliënt per ongeluk toevoegen aan het dossier van een andere cliënt. Ook komt het voor dat zorgaanbieders verkeerde informatie bijvoegen aan een dossier als de aanvraag al bij ons in behandeling is. Er kan dan sprake zijn van een datalek bij u als zorgaanbieder.

In het belang van de privacy van cliënten en om een datalek te voorkomen, vragen wij u om zeer zorgvuldig om te gaan met het uploaden van persoonlijke en medische informatie. Als u per ongeluk toch verkeerde informatie deelt, stellen wij u daarvan op de hoogte. Zie voor het uploaden van informatie ook de tips in het bericht hieronder.