Verhuist u vanuit het buitenland (terug) naar Nederland en heeft u langdurige zorg nodig? U kunt zorg vanuit de Wlz al aanvragen voordat u verhuist.

Het aanvragen van de zorg kan vanuit het buitenland of tijdens een (tijdelijk) verblijf in Nederland. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Lees voordat u een aanvraag doet de pagina Wat is de Wet langdurige zorg. Of vul de Wlz-check in.

Is het nodig om een besluit tot opname en verblijf of een rechterlijke machtiging aan te vragen? Neem dan contact op met het CIZ om te bespreken hoe dit vanuit het buitenland geregeld kan worden. Dit geldt ook voor een combinatie-aanvraag. 

Aanvraagformulier

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen met het formulier Aanvraag langdurige zorg. Uw zorgaanbieder of arts kan de zorg ook voor u aanvragen. Stuur in dat geval een ondertekend machtigingsformulier mee.

Het CIZ moet uw identiteit controleren. Als u in het buitenland woont, kunt u voor meer informatie contact opnemen met het CIZ via dit e-mailadres: indicatiestelling.buitenland@ciz.nl.

Medische informatie

Het CIZ heeft actuele informatie nodig over uw medische situatie. Wat u mee moet sturen met de aanvraag vindt u op de informatiepagina over de Wlz. Doet uw zorgaanbieder namens u de aanvraag? Dan kan hij in het overzicht Benodigde informatie bij een aanvraag vinden welke informatie nodig is bij de aanvraag.

Stuur informatie in het Nederlands

Het CIZ kan alleen informatie beoordelen die in het Nederlands geschreven is. Als de informatie in een andere taal is opgesteld, stuur dan een Nederlandse vertaling én de originele verklaring in de andere taal mee met uw aanvraag. De Nederlandse vertaling hoeft geen officiële vertaling te zijn.

Adres Team indicatiestelling buitenland

U stuurt uw aanvraag naar het Team indicatiestelling buitenland. Ook als u de aanvraag vanuit Nederland verstuurt, maar hier nog niet officieel woont. Het adres is:

CIZ
Team indicatiestelling buitenland
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
E-mail: indicatiestelling.buitenland@ciz.nl

Let op: stuur gevoelige medische informatie niet per mail, maar via de post. Als u de medische informatie liever mailt, vraag dan eerst een beveiligde upload-link aan. Hoe dat gaat, leest u op onze Contactpagina onder ‘Ik wil iets opsturen’.

Eerst een tijdelijke indicatie

Als u toegang krijgt tot de Wlz dan is de indicatie maximaal 6 maanden geldig, zolang u in het buitenland woont. De tijdelijke indicatie kunnen wij niet (digitaal) naar een zorgaanbieder of zorgkantoor in uw regio sturen vanwege uw buitenlandse adres. Dit betekent dat u zelf contact op moet nemen met een zorgaanbieder in Nederland om zorg te kunnen krijgen. Hiervoor kunt u de besluitbrief van het CIZ gebruiken die u van ons ontvangt.

Verlenging van uw tijdelijke indicatie

Uw tijdelijke indicatie mag 1 keer verlengd worden met 6 maanden. U vult hiervoor een nieuw aanvraagformulier in. Is er tijdens deze verlenging nog geen plek bij de zorgaanbieder van uw voorkeur? Dan moet u eerst naar Nederland verhuizen voordat u opnieuw een aanvraag kunt doen.

Verhuizen naar Nederland

Doe zo gauw u in Nederland ingeschreven en verzekerd bent, een nieuwe aanvraag voor zorg uit de Wlz. Ook als uw tijdelijke indicatie nog niet verlopen is. Wij doen dan nogmaals onderzoek naar uw situatie. Als u dan een Wlz-indicatie krijgt, is dit voor onbepaalde tijd.

Meer informatie over het definitief vestigen in Nederland, en over wachttijden die soms gelden, vindt u hier: Immigreren of remigreren (Wlz).

Meer informatie

Meer informatie over zorg vanuit de Wlz, verzekeringen en internationale verdragen vindt u op de website van het CAK of het Zorginstituut Nederland.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website