Langdurige zorg aanvragen vanuit het buitenland

Verhuist u (terug) naar Nederland en heeft u langdurige zorg nodig? Dan kunt u deze zorg al aanvragen voor u officieel in Nederland woont. Doe voordat u een aanvraag doet de Wlz-check. Zo ziet u snel of een aanvraag doen zinvol is.

Een aanvraag doen

Vul het het aanvraagformulier  (pdf, 257.98 KB)in. Uw zorgaanbieder of arts kan de zorg ook voor u aanvragen. Stuur in dat geval een ondertekend machtigingsformulier mee. Het CIZ controleert uw identiteit.

U kunt de aanvraag per post versturen. Ook als u de aanvraag vanuit Nederland verstuurt, maar hier nog niet officieel woont. Stuur de aanvraag naar:

CIZ
Team indicatiestelling buitenland
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

U kunt de aanvraag ook mailen naar indicatiestelling.buitenland@ciz.nl

Zorg dat uw aanvraag compleet is

Het CIZ heeft actuele informatie nodig over uw medische situatie. Doe de Wlz-check om te zien wat u moet meesturen met de aanvraag. Doet uw zorgaanbieder namens u de aanvraag? Dan kan hij in het overzicht vinden welke informatie nodig is bij de aanvraag.

Stuur informatie in het Nederlands

Het CIZ kan alleen informatie beoordelen die in het Nederlands is. Als de informatie in een andere taal is geschreven, stuur dan een Nederlandse vertaling én de originele verklaring in de andere taal mee met uw aanvraag. De Nederlandse vertaling hoeft geen officiële vertaling te zijn.

Regel binnen 6 maanden zorg in Nederland

Keuren we uw aanvraag vanuit het buitenland goed? Dan krijgt u een tijdelijke indicatie van ons. Deze is 6 maanden geldig. Met deze indicatie kunt u zorg aanvragen bij de zorgaanbieder van uw voorkeur. Doe dit voordat uw indicatie verloopt.

U kunt uw tijdelijke indicatie 1 keer verlengen met nog eens 6 maanden. U doet hiervoor een nieuwe aanvraag. Heeft u na deze verlenging nog geen plek bij een zorgaanbieder gevonden? Dan moet u eerst naar Nederland verhuizen voordat u opnieuw een aanvraag kunt doen.

Doe een nieuwe aanvraag zodra u hier woont

Als u in Nederland ingeschreven en verzekerd bent, doet u een nieuwe aanvraag voor zorg uit de Wlz. Doe dit óók als uw tijdelijke indicatie nog niet verlopen is. Het CIZ beoordeelt daarna of de zorg nog passend is. Als dit zo is, krijgt u van ons een indicatie voor onbepaalde tijd. Ook worden uw zorgkosten vanaf dat moment betaald door uw zorgkantoor.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over langdurige zorg aanvragen vanuit het buitenland? Stuur dan een mail naar indicatiestelling.buitenland@ciz.nl.

Meer informatie over (terug) naar Nederland verhuizen en over de wachttijden bij de zorginstellingen vindt u op de website van het Zorginstituut Nederland.

Meer informatie over zorg vanuit de Wlz, verzekeringen en internationale verdragen vindt u op de website van het CAK.

 

Veelgestelde vragen buitenland en Wlz

In bepaalde situaties kunt u de Wlz-zorg in het buitenland krijgen, of een vergoeding ontvangen voor Wlz-zorg in het buitenland. Meer informatie hierover vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Als u weer naar Nederland gaat verhuizen, kunt u meestal vanuit het buitenland alvast een aanvraag doen. Dit hangt er vanaf in welk land u woont en waar u verzekerd bent.

Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt over (onder andere) de medische zorg. Deze landen noemen we ‘verdragslanden’. Woont u in een verdragsland? Dan kunt u alvast een aanvraag doen vanuit het buitenland.
Uitzondering: u woont in een verdragsland, maar werkt (of heeft gewerkt) bij een internationale organisatie die in Nederland is gevestigd. Dan worden de kosten van uw zorg via deze verzekering uitbetaald. Om welke organisaties het precies gaat is te vinden op deze website.

Woont u niet in een verdragsland, maar heeft u wel een Nederlandse zorgverzekering? Dan kunt u ook alvast een aanvraag doen.
Woont u niet in een verdragsland én heeft u geen Nederlandse zorgverzekering? Dan kunt u geen aanvraag doen vanuit het buitenland.

Statushouders (asielzoekers met een tijdelijke of voorwaardelijke verblijfsvergunning) kunnen een Wlz-aanvraag doen bij het CIZ. Asielzoekers kunnen Wlz-zorg krijgen via de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Zij kunnen geen aanvraag doen bij het CIZ. Meer informatie over de RMA.

Nee, dat kan niet. Hun zorgverlener kan wel contact opnemen met het CAK voor een mogelijke bijdrage in de zorgkosten.

Nee, dat kan niet. Langdurige zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt meestal aangeboden door gemeenten, vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Heeft een vluchteling langdurige zorg nodig die niet door gemeenten kan worden aangeboden? En is er een verblijf in een instelling nodig? Dan worden de kosten vergoed vanuit de Regeling voor Medische Zorg aan Oekraïers (RMO). Via de RMO kan een indicatie gesteld worden voor Wlz-verblijfszorg door organisatie Bender. De betrokken huisarts of zorgverlener kan de indicatie bij Bender aanvragen. Op de website van het RMO staat een formulier dat een zorgverlener kan invullen om de aanvraag bij Bender te doen. Er geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Lees meer over zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Aanvragen voor vluchtelingen uit Oekraïne voor de Wet zorg en dwang nemen wij wel in behandeling.

Er kan een wachttijd gelden voor Wlz-zorg in Nederland. Deze wachttijd duurt maximaal 12 maanden. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of en zo ja, hoe lang u moet wachten. Tijdens de wachttijd moet u de kosten van zorg met verblijf in een Wlz-instelling zelf betalen. Meer informatie vindt u op de website van het Zorginstituut Nederland.

Met de volgende landen heeft Nederland afspraken gemaakt over de medische zorg.
Landen uit de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER)
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
het Verenigd Koninkrijk
IJsland
Zweden

Overige verdragslanden
Australië
Bosnië-Herzegovina
Kaapverdië
Noord-Macedonië
Montenegro
Servië
Tunesië
Turkije
Zwitserland