In dit overzicht ziet u welke stappen er zijn als u een aanvraag doet voor zorg uit de Wlz. Bekijk ook de folder 'Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz)'.

Online aanvraag doen

U kunt uw aanvraag online doen via Mijn Wlz-aanvraag. Dit werkt het beste op een computer of laptop. Zorg dat u alle informatie bij de hand heeft. U kunt uw aanvraag tussendoor namelijk niet opslaan. Hieronder leest u welke informatie het CIZ nodig heeft.

Aanvraag per post

U kunt ook een aanvraagformulier op papier invullen en naar het CIZ opsturen. Het adres vindt u onder contactgegevens.

Wat stuur ik mee met de aanvraag?

Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Wij kunnen uw aanvraag dan snel afhandelen. De volgende gegevens zijn belangrijk:

  • Zorg dat u zelf het aanvraagformulier ondertekent, ook als een familielid of naaste het formulier voor u invult. Ondertekent u niet zelf, maar doet uw familielid dit? Dan moet u een machtigingsformulier meesturen.
  • De beschikking van de wettelijke vertegenwoordiger die de aanvraag mag ondertekenen (indien van toepassing).
  • Documenten waarin staat wat de diagnose is. Vraag dit op bij uw arts. Op het document moet de naam en functie staan van de arts die de diagnose heeft gesteld en op welke datum (verplicht).
  • Informatie over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en bijkomende problemen (verplicht).
  • Informatie over hoe lang en hoe vaak er naar verwachting zorg nodig is. Is er bijvoorbeeld blijvend zorg nodig? Moet er altijd zorg dichtbij zijn? Is er 24 uur per dag zorg nodig? Is er permanent toezicht nodig?
  • Uw zorgplan of behandelplan (indien aanwezig).

Nadat wij uw complete en ondertekende aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u (in principe) binnen zes weken een besluit.

Kan iemand anders de aanvraag voor mij doen?

Ja, dat kan. Het CIZ heeft een ingevuld machtigingsformulier nodig, dit stuurt u met de aanvraag mee. U ondertekent het machtigingsformulier altijd zelf, anders is het niet geldig.

Doet uw wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag voor u? Dan kan hij/zij het aanvraagformulier ondertekenen zonder machtiging.

Bij de veelgestelde vragen vindt u meer informatie over de handtekening en machtiging.

Ik woon in het buitenland of verblijf tijdelijk in Nederland.

Lees hoe u een aanvraag vanuit het buitenland doet.

Kan ik de status van mijn aanvraag bekijken?

U volgt uw aanvraag op MijnOverheid.nl. U logt hier in met uw DigiD. Bij de service ‘lopende zaken’ bekijkt u de status van uw aanvraag. U ziet de status pas wanneer het CIZ de aanvraag ontvangen en verwerkt heeft. Dit kan een aantal dagen duren. Ook kunt u via MijnOverheid de brieven van het CIZ digitaal ontvangen.

Mijn situatie is veranderd. Wat kan ik nu doen?

Het kan natuurlijk zo zijn dat u al zorg vanuit de Wlz krijgt en dat uw situatie verandert. In dat geval kunt u bij ons een ‘herindicatie’ aanvragen. U doet dan een nieuwe aanvraag.

Meer informatie? 

Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact op met het CIZ.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen