Het kan zijn dat uw familielid duidelijk geen opname wil. Er is dan sprake van verzet. Als uw familielid alsnog in een veilige omgeving beter op zijn plaats is, kunt u een verzoek hiervoor indienen bij de rechter. Dit heet een rechterlijke machtiging.

Aanvraag doen

U kunt als familielid een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging bij het CIZ. Dit doet u door het aanvraagformulier op onze website in te vullen en op te sturen.

Wat stuur ik mee met de aanvraag?

Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. Daarom we vragen we u het volgende mee te sturen:

  • Een medische verklaring van een ter zake kundige arts.
  • De verklaring van de zorgaanbieder als die de cliënt heeft opgenomen.
  • Het zorgplan (als dat er is).
  • Als de cliënt minderjarig is: een uittreksel uit het gezagsregister of een verklaring van de griffier van de rechtbank.
  • Als u wettelijk vertegenwoordig bent: een bewijs dat u dit bent.
  • Eventueel een machtigingsformulier als u gematigd wordt om de aanvraag te doen.
  • Overige medische informatie die belangrijk zijn voor de aanvraag.

Daarnaast vragen we u: 

  • Het formulier volledig in te vullen.
  • Het formulier te ondertekenen.

Wie kan de aanvraag doen?

U kunt voor uw familielid een aanvraag doen. Uw familielid kan zelf geen aanvraag doen. In deze tabel ziet u wie een aanvraag mag doen. Wilt u een aanvraag doen, maar bent u niet bevoegd om dit te doen? Dan moet u eerst gemachtigd worden. Dit kan door een machtingsformulier in te vullen.

Vragen

Heeft u vragen over een aanvraag doen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt uw vraag stellen op de website of ons bellen op het telefoonnummer 088 789 1000.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen