23 mei 2023
Nieuws

Geen herbeoordelingen Wzd in 2024

Minister Helder heeft in een Kamerbrief de Tweede Kamer meegedeeld dat er in 2024 geen herbeoordelingen Wzd worden gedaan.

Man smeert boterham voor zijn vrouw

Het was de bedoeling om besluiten tot opname en verblijf (Wzd artikel 21) die op 1 januari 2025 verlopen, opnieuw te beoordelen. Het gaat om de oude artikel 60 Bopz-besluiten die zijn afgegeven onder de wet Bopz en op 1 januari 2020. Deze zijn toen van rechtswege omgezet toen de Wet Bopz werd vervangen door de Wzd. Deze besluiten kregen een geldigheidsduur van 5 jaar.

Veranderen van de procedure

De minister schrijft in de Kamerbrief dat zij de herbeoordelingen van deze besluiten voorlopig niet wil laten uitvoeren. Dat geldt ook voor besluiten tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) die na januari 2020 zijn afgegeven waarvan de geldigheidstermijn is verstreken. Dit heeft te maken met het voornemen van de minister om de procedure voor de aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (Wzd artikel 21) te veranderen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt in haar toezicht rekening met de besluiten die per 1 januari 2025 verlopen. Verder geeft de minister aan dat cliënten, vertegenwoordigers of zorgaanbieders een herbeoordeling kunnen aanvragen wanneer de situatie daarom vraagt. Reden voor een herbeoordeling is dan het beoordelen of het besluit tot opname en verblijf nog passend is bij de cliënt en zijn situatie.

Meer over de Kamerbrief