Een klacht indienen

Een klacht? Of een bezwaar?

Er is een verschil tussen een klacht en een bezwaar. Bij een klacht bent u het niet eens met de manier waarop u bent behandeld. Bij een bezwaar bent u het niet eens met uw indicatiebesluit. Lees meer over het indienen van een bezwaar.

Gaat uw klacht over de Wet zorg en dwang? Dan kan een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) u helpen bij het doorgeven van uw klacht.

Zo geeft u uw klacht door

Als u vindt dat u niet goed bent behandeld, horen we dat het liefst zo snel mogelijk. U kunt uw klacht meteen doorgeven aan onze medewerker, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of huisbezoek. U kunt ons ook bellen: 088 – 789 1000.

Misschien meldt u uw klacht liever niet mondeling of telefonisch. Dien uw klacht dan online in.

Of dien uw klacht in per post. Stuur ons een brief met een duidelijke omschrijving van uw klacht, uw contactgegevens en de datum. 

Ons adres is:

CIZ Klachtenafhandeling

Postbus 2690

3500 GR Utrecht

En dan? De procedure

We nemen altijd contact met u op. Het kan zijn dat de medewerker die betrokken is bij de klacht contact met u opneemt voor een informeel gesprek. Wilt u dat liever niet, dan kunt u dat bij uw klacht aangeven. 

We proberen uw klacht binnen 2 weken af te handelen. De uiterlijke afhandeltermijn is 6 weken. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met De Nationale ombudsman.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze folder (pdf, 184.65 KB) of in ons klachtenreglement.