Nieuwsbrief nr 147 - februari 2022

CIZ info - 24 februari 2022 / nummer 147

 

Termijn aanvragen RM gewijzigd

In november 2021 is de tweede reparatiewet van de Wet zorg en dwang in werking getreden. Sindsdien zijn de termijnen voor het indienen van een aanvraag gewijzigd. Het gaat specifiek om een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM) na een machtiging tot voortzetting van een inbewaringstelling (ibs).


Lees meer

 

Veelgestelde vragen huisartsen

Het CIZ krijgt regelmatig vragen van (huis)artsen. Bijvoorbeeld waarom er gevraagd wordt om medische informatie aan te leveren, of hiervoor kosten kunnen worden gedeclareerd en waarom het CIZ contact opneemt over de ID-check.


Lees meer

 

Nieuwe cijfers digitale databank

De cijfers over Q4 2021 zijn toegevoegd aan onze digitale databank.

 

   

CIZ   |   afdeling Communicatie

Colofon
CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het CIZ. In deze nieuwsbrief leest u over ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt tien keer per jaar.