Nieuwsbrief nr 150 - juni 2022

CIZ info - 28 juni 2022 / nummer 150

 

Doe de Wlz-check voor uw cliënt

Komt uw cliënt in aanmerking voor de Wlz? Op onze website vindt u naast de Beleidsregels ook een handige Wlz-check om te kijken of een Wlz-aanvraag zinvol is.


Lees meer

 

Een complete Wzd-aanvraag doen

Op ons overzicht ‘Aanvragen voor de Wet zorg en dwang’ hebben wij voor u op een rij gezet voor wie u welke Wzd-aanvraag kunt doen bij het CIZ. Ook vindt u hier wat u moet meesturen en welke bijzonderheden er zijn.


Lees meer

 

Folder ‘Rechterlijke machtiging na verzet’

Bent u al bekend met de nieuwe folder ‘Rechterlijke machtiging na verzet tegen opname’? Met deze folder kunt u uw cliënt en zijn naasten informeren wanneer het CIZ geen besluit tot opname en verblijf kan afgeven omdat de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen opname wil.


Lees meer

 

   

CIZ   |   afdeling Communicatie

Colofon
CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het CIZ. In deze nieuwsbrief leest u over ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt tien keer per jaar.