Nieuwsbrief nr 151 - augustus 2022

CIZ info - 30 augustus 2022 / nummer 151

 

Drukte bij het CIZ

Al enkele maanden heeft het CIZ te maken met een sterk verhoogde aanvraagstroom. Op dit moment handelen wij de Wlz-aanvragen nog binnen de wettelijk gestelde termijnen af. 


Lees meer

 

Update van Wlz-formulieren

Een aantal formulieren op onze website is geüpdatet. Hieronder leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn. 


Lees meer

 

   

CIZ   |   afdeling Communicatie

Colofon
CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het CIZ. In deze nieuwsbrief leest u over ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt tien keer per jaar.