Opvragen informatie Wzd

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met het delen van informatie.

Wij kunnen u algemene informatie geven over de voortgang van een aanvraag of dossier. Ook kunnen wij algemene informatie verstrekken over ons beleid rondom het opvragen en verstrekken van gegevens. Daarvoor kunt u bij ons telefonisch, schriftelijk of digitaal via e-mail terecht.

Persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie over een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd), een rechterlijke machtiging of voortzetting van een inbewaringstelling kunnen wij niet altijd aan iedereen verstrekken. Hieronder leest u per situatie wat mogelijk is en waarmee u rekening moet houden. Staat uw situatie er niet bij of heeft u overige vragen dan kunt u bellen met het CIZ: 088-7891000.

Soms moet u een kopie van het identiteitsbewijs meesturen. Dat kunt u doen met de speciale KopieID-app. Zorg er dan voor dat de naam en de handtekening zichtbaar zijn. Andere gegevens kunt u weglakken.
 

Ik heb persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie nodig  Hoe vraagt u deze informatie op Houd rekening met deze bijzonderheden

Vertegenwoordiger van de cliënt

Hier leest u wie binnen de Wzd de vertegenwoordiger is van de cliënt.

Telefonisch

Schriftelijk / digitaal
Wij stellen u eerst enkele controlevragen.

U moet uw verzoek om informatie ondertekenen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. Gebruik hiervoor de speciale KopieID-app.
Aanvrager van een besluit tot opname en verblijf (art. 21) (en niet de vertegenwoordiger of de zorgaanbieder) Schriftelijk / digitaal Het verzoek om informatie moet u ondertekenen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. Gebruik hiervoor de speciale KopieID-app.
Zorgaanbieder (met of zonder Portero contract) waar cliënt is of wordt opgenomen met een besluit tot opname en verblijf (art. 21) Telefonisch


Schriftelijk / digitaal
De informatie moet noodzakelijk zijn om ernstig nadeel te beperken of te voorkomen. Bijvoorbeeld de status van een aanvraag, de informatie dat er wel of niet een besluit tot opname en verblijf is afgegeven en de ingangsdatum en einddatum van het besluit. 

Als het niet noodzakelijk is, dan is schriftelijke toestemming van de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger nodig. U moet ook een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger meesturen. Gebruik hiervoor de speciale KopieID-app. Als de wettelijk vertegenwoordiger een professionele wettelijk vertegenwoordiger is, hoeft dit niet.
Zorgaanbieder (met of zonder Porterocontract) waar de cliënt is of wordt opgenomen met een rechterlijke machtiging of verlenging ibs Geen mogelijkheid Deze informatie kunt u bij de rechtbank opvragen.
Cliëntvertrouwenspersoon (CVP) Schriftelijk / digitaal U moet bewijs meesturen waaruit blijkt dat de cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger hiervoor aan u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
U moet ook een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger meesturen. Gebruik hiervoor de speciale KopieID-app. Als de wettelijk vertegenwoordiger een professionele wettelijk vertegenwoordiger is, hoeft dit niet.