Opvragen informatie Wlz

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met het delen van informatie.

U kunt bij ons algemene informatie opvragen over het proces van indicatiestelling, de voortgang van een aanvraag of dossier of ons beleid rondom het opvragen en verstrekken van gegevens. Dat kunt u telefonisch, per mail of schriftelijk doen.

Persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie over een Wlz-aanvraag of een indicatiebesluit kunnen wij niet altijd aan iedereen verstrekken. Hieronder leest u per situatie wat mogelijk is en waarmee u rekening moet houden. Staat uw situatie er niet bij of heeft u overige vragen dan kunt u bellen met het CIZ: 088-7891000.

Soms moet u een kopie van het identiteitsbewijs meesturen. Dat kunt u doen met de speciale KopieID-app. Zorg er dan voor dat de naam en de handtekening zichtbaar zijn. Andere gegevens kunt u weglakken.
 

Ik heb persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie over een Wlz-aanvraag of indicatiebesluit nodig Hoe vraagt u deze informatie op Houd rekening met deze bijzonderheden
Cliënt of ouder met wettelijk gezag van een minderjarige cliënt tot 16 jaar Telefonisch

Schriftelijk / digitaal
Wij stellen u eerst enkele controlevragen.

U moet een kopie van het identiteitsbewijs en handtekening van de cliënt of ouder met wettelijk gezag meesturen. Gebruik hiervoor de speciale KopieID-app.
Mentor, curator (wettelijk vertegenwoordiger) of schriftelijk gemachtigde Schriftelijk / digitaal

U moet het volgende meesturen:

  • een kopie van het identiteitsbewijs van de wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde. Gebruik hiervoor de speciale KopieID-app. Bent u professioneel wettelijk vertegenwoordiger, dan hoeft u geen identiteitsbewijs mee te sturen.
  • een bewijs van mentorschap/curatorschap/machtiging (volmacht) als u dat nog niet eerder gedeeld had met het CIZ.

Telefonisch opvragen van informatie is niet mogelijk. Ook niet als u als zoon of dochter bent aangemerkt als wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde.

Contactpersoon Schriftelijk / digitaal Alleen met schriftelijke toestemming en handtekening van de cliënt zelf of zijn wettelijk vertegenwoordiger. U moet ook een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger meesturen. Gebruik hiervoor de speciale KopieID-app. Als de wettelijk vertegenwoordiger een professionele wettelijk vertegenwoordiger is, hoeft dit niet.
Ziekenhuismedewerker of zorgaanbieder met toegang tot Portero Schriftelijk / digitaal Alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt zelf of zijn wettelijk vertegenwoordiger. U moet ook een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger meesturen. Gebruik hiervoor de speciale KopieID-app. Als de wettelijk vertegenwoordiger een professionele wettelijk vertegenwoordiger is, hoeft dit niet.
Huisarts Schriftelijk / digitaal

Alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Zvw-aanbieders zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en wijkverpleegkundigen Niet van toepassing U kunt via de raadpleegfunctie van Vecozo zien of uw cliënt een Wlz-indicatie heeft.