Het CIZ is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. De bestuurder van het CIZ wordt ondersteund door een Chief Operating Officer (COO) die tevens plaatsvervangend bestuurder is.

Het CIZ bestaat sinds 2005. Sinds 1 januari 2015 valt het CIZ als ZBO onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Dat is bepaald in de Wet langdurige zorg (Wlz). Zo kunnen de Minister en de staatssecretaris volledig bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en afleggen aan de Tweede Kamer.

Het bestuur van het CIZ is met ingang van 1 juli 2018 gewijzigd. De nieuwe inrichting is gebaseerd op de principes van Goed Publiek Bestuur. Het past bij de situatie waarin het CIZ zich bevindt en is proportioneel met de omvang van de organisatie. Het CIZ heeft ruim 600 medewerkers. Er is sprake van een eenhoofdig bestuur.

Bestuurder

Hans Ouwehand is bestuurder van het CIZ. Hans is sinds januari 2012 werkzaam bij de organisatie. In eerste instantie als algemeen directeur AWBZ en daarna, per januari 2013, als vicevoorzitter Raad van Bestuur.

Als bestuurder wordt hij ondersteund door de COO, Christa Klijn. Zij is onderdeel van het netwerk van tegenkracht waar de Raad van Advies en de Audit Advies Commissie ook deel van uitmaken.

De bestuurder is, naast zijn taken als bestuurder, ook eindverantwoordelijk voor de pijler Bedrijfsvoering. Deze bestaat uit de volgende domeinen: 

  • Human Resource Management (HRM);
  • Facility, Inkoop, Administratie en Control (FINAC).

De COO is eindverantwoordelijk voor de pijler Operatie. Deze bestaat uit:

  • de 4 verschillende regio’s (Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Nijmegen);
  • het domein Analyse en Advies (A&A);
  • het domein Chief Information Office (CIO).

Diabolo website 2018

Raad van Advies/Audit Advies Commissie

De bestuurder van het CIZ stelt prijs op onafhankelijke advisering. De werkwijze van de Raad van Advies en de Audit Advies Commissie is vastgelegd in een reglement. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de bestuurder van het CIZ. De leden van de Raad van Advies en de Audit Advies Commissie zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar en van welk belang dan ook.

 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen