Het CIZ bestaat sinds 2005. Sinds 1 januari 2015 valt het CIZ als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Dat is bepaald in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft ruim 900 medewerkers in dienst.

Governance

Het CIZ heeft twee bestuurders: voorzitter Raad van Bestuur Christa Klijn en een lid Raad van Bestuur. De wervingsprocedure voor deze laatste functie is zo goed als afgerond.

Christa Klijn is sinds januari 2017 werkzaam bij de organisatie, eerst in de functie van chief operating officer (COO) en sinds juli 2019 als lid Raad van Bestuur.

Christa Klijn is, naast haar taken als voorzitter Raad van Bestuur, eindverantwoordelijk voor de pijler Bedrijfsvoering. Deze bestaat uit de volgende domeinen: 

  • Human Resource Management (HRM);
  • Facility, Inkoop, Administratie en Control (FINAC).

Het lid Raad van Bestuur wordt eindverantwoordelijk voor de pijler Operatie. Deze bestaat uit:

  • de vier verschillende regio's (Noordwest, Noordoost, Zuidwest, Zuidoost);
  • de afdeling Analyse en Advies (A&A);
  • de afdeling Chief Information Office (CIO).

Tot de zomer is Rob van Lint als waarnemend COO verantwoordelijk voor de pijler Operatie.

Diabolo organisatiestructuur 2019

Raad van Advies/Audit Advies Commissie

Het bestuur stelt prijs op onafhankelijke advisering. De werkwijze van de Raad van Advies en de Audit Advies Commissie is vastgelegd in een reglement. De leden worden benoemd door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Advies en de Audit Advies Commissie zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar en van welk belang dan ook.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen