Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) bestaat sinds 2005. Sinds 1 januari 2015 valt het CIZ als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Dat is bepaald in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft ruim 1100 medewerkers in dienst.

Governance

Het CIZ heeft twee bestuurders: voorzitter Raad van Bestuur, Christa Klijn, en een lid Raad van Bestuur, Remco Bakker.

Christa Klijn is sinds januari 2017 werkzaam bij de organisatie, eerst in de functie van chief operating officer (COO) en sinds juli 2019 als lid Raad van Bestuur.

Christa Klijn is, naast haar taken als voorzitter Raad van Bestuur, eindverantwoordelijk voor de pijler Bedrijfsvoering. Deze bestaat uit de volgende domeinen: 

  • Human Resource Management (HRM);
  • Facility, Inkoop, Administratie en Control (FINAC).

Remco Bakker is eindverantwoordelijk voor de pijler Operatie. Deze bestaat uit:

  • de vier verschillende regio's (Noordwest, Noordoost, Zuidwest, Zuidoost);
  • de afdeling Analyse en Advies (A&A);
  • de afdeling Chief Information Office (CIO).

Diabolo organisatiestructuur 2019

Raad van Advies/Audit Advies Commissie

Het bestuur stelt prijs op onafhankelijke advisering. De werkwijze van de Raad van Advies en de Audit Advies Commissie is vastgelegd in een reglement. De leden worden benoemd door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Advies en de Audit Advies Commissie zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar en van welk belang dan ook.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen