Organisatiestructuur

Governance

Het CIZ heeft 2 bestuurders: 

  • Christa Klijn (voorzitter Raad van Bestuur)
  • Remco Bakker (lid Raad van Bestuur)

De nevenfunctie van Christa Klijn is: 

  • Lid Audit Committee ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

De nevenfuncties van Remco Bakker zijn: 

  • Member of the board (antroposophical) Council for social and inclusive Development
  • Lid Raad van Inspiratie bij Academie Nieuwe Zorg 
  • Lid Raad van Toezicht Stichting de Omslag
Het organogram van het CIZ met de verschillende afdelingen.

Advies aan het bestuur

Een aantal onafhankelijke partijen adviseert het bestuur: 

  • de Raad van Advies; 
  • de Audit Advies Commissie;
  • de Ondernemingsraad;
  • een externe accountant. 

Raad van Advies en Audit Advies Commissie

Het bestuur stelt prijs op onafhankelijke advisering. De werkwijze van de Raad van Advies en de Audit Advies Commissie is vastgelegd in een reglement. De leden worden benoemd door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Advies en de Audit Advies Commissie zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar en van welk belang dan ook.