Als u informatie wilt opvragen over een cliënt voor wie een Wzd-aanvraag is gedaan, mogen wij u telefonisch alleen algemene informatie verstrekken. Wilt u persoonlijke en cliëntgebonden informatie opvragen? Dat kan alleen schriftelijk.

Een Wzd-aanvraag is bijvoorbeeld een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd), een rechterlijke machtiging of een verlenging van een inbewaringstelling.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen